Category: Ženy

Je těžké být ženou?

Bezpochyby je nutné tvrdit, že není lehké zvládat vše, co život přináší – bez rozdílu na pohlaví. Pokud se však zaměříme pouze na to ženské pohlaví, je taktéž nutné jim dát uznání a poklonu!Být ženou je nesmírně velká zodpovědnost a úkol, který sebou přináší mnoho sil a odhodlání.
blonďatá kytaristka

Vše, co zvládá žena – je k nevíře

Ženy jsou mistryně ve všem, co dělají. Jsou báječné ve vaření, pečení, pracovní nasazenosti, úklidu, stíhání všech aktivit a povinností, v starostlivosti o muže a děti, časové organizaci úkolů a prací.
Jsou nepostradatelné v roli ženy, matky, manželky a tchyně.Jejich existence je natolik nezbytná, že není nutné připomínat nikomu, jak by život bez nich neměl žádný smysl ani funkčnost.
Jako lidstvo bychom se měli před jejich šarmem, šikovností a zvládáním zkoušek života, uklonit a vzdát jim hold za vše, co každý den dělají.
dívka s kloboukem

Z emoční stránky je žena mnohdy zkoušená

Citlivost a empatie se v nich nezapřou. Jsou natolik vnímavé a chápavé, že jich to někdy táhne až do situace, kdy jsou citově rozpolcené. Není jednoduché se vžít do toho, co se odehrává v jedné ženě jako takové a pochopit, jak je možné, aby byla pro lidstvo natolik přínosná, že je až nemožné bez ní žít.
Společenská etiketa určuje, co všechno by měla být schopná udělat a přičinit se o to, aby to nebylo pouze sobecké, ale i obětí pro všechny kolem ní. Z hlediska postavení mužů a žen, se ženy pokládají za slabší bytosti, které jsou muži pořád utlačované a méněcenné. Jejich psychika je i přes veškerou slabost skrz řešení problémů a nátlaku vůči nim natolik odolná a pevná, že se můžou hrdě pokládat za silnější bytosti, kterým nestojí nic v cestě, aby docílily jejich plánů.

Ženy jsou bojovnice

Aby ženy mohly dokázat všem kolem, že jsou více než pouze otrokyně současné a minulé doby, je nutné, aby si vybojovaly vše od základů díky tomu, že vloží všechnu energii a jejich půvab do toho, čeho chtějí dosáhnout. I díky pevné vůli a osobnosti, která se v nich schovává, totiž můžou napravit obecný pohled na to, kdo je žena a čeho všeho je schopná.
Protože je skutečnost taková, že v současnosti je být ženou opravdu těžké.

Je těžké být ženou?
4.3 (85.71%)7

grapeme.cz