Category: Auto moto

Plány a cíle Ostravské univerzity

Ostravská univerzita je ze strany současných studentů, absolventů a zaměstnanců vnímána jako přátelská, dynamicky se rozvíjející univerzita s individuálním přístupem ke studentům, s rozmanitou nabídkou studijních oborů a výzkumem v jedinečných oborech.

Ostravská univerzita je propojena kulturou spolupráce a vyznává následující společné hodnoty:

·         Otevřenost

·         Profesionalitu

·         Osobní přístup

·         Společenskou zodpovědnost a angažovanost

·         Inkluzi

·         Rozmanitost

 studijní aula

Ostravská univerzita se v následujících letech chystá k realizaci mnoha ceněných projektů. Čeká ji výstavba fakulty umění a univerzitního sportovního areálu, otevření oboru stomatologie a také cvičné nemocnice.

Vlastní sportoviště

Ostravská univerzita nemá vlastní sportoviště a dosud si jej pronajímala za celkem vysoké nájemné. Proto je v současné době je v plánu výstavba nového sportovního areálu. Univerzitní sportovní areál by měl vzniknou do čtyř let a financovat by se měl z evropských dotací. Jako vhodná lokalita, pro stavbu tohoto projektu, se jeví prostranství nedaleko obchodně-zábavního centra Forum na Nové Karolině, nebo výstaviště na Černé louce v centru Ostravy.
klasická hudba
Nový sportovní areál by měl být k dispozici nejen stávajícím studentům, ale i široké veřejnosti.

Zázemí pro umění

Na Černé louce plánuje Ostravská univerzita vybudovat i nové zázemí pro svou Fakultu umění. Současné zázemí je v nevyhovujícím stavu, a navíc je roztříštěné, neboť je umístěno na dvou místech.

Jako jedna z mála univerzit v České republice má Ostravská univerzita symfonický orchestr, ale nemá pro něj prostory.

Nové zázemí by zahrnovalo i aulu, koncertní sál a ateliéry. Součástí nových prostorů by byly i reprezentační prostory pro akce, studenty, absolventy, ale i pro veřejnost. Nové zázemí pro fakultu umění by škola chtěla zrealizovat do tří let. Zatím se jedná o finanční podpoře městem Ostravou a hledají se možnosti evropských dotací.
mladý lékař

Studium stomatologie a cvičná nemocnice

Lékařská fakulta Ostravské univerzity reagovala na dlouhodobý nedostatek zubních lékařů a v nejbližších letech uvažuje o otevření oboru stomatologie. Nyní čeká lékařskou fakultu proces získání akreditace pro tento obor a získání kvalitních odborníků. První studenti na zubní lékařství mohli nastoupit již v roce 2019.

Výuka na Lékařské fakultě Ostravské univerzity začala v září 2010. Nyní na fakultě studuje 1700 studentů

Lékařská fakulta připravuje i další projekt a tím je realizace cvičné nemocnice. Tento projekt za cca 290 miliónů korun by se mohl rozběhnout již v roce 2018.  Zde se počítá všeobecným lékařství, speciálními obory a tento projekt by se mohl rozšířit právě o modul stomatologie.

Ohodnoťte příspěvek

grapeme.cz